Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
confidential confidential confidential

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Mixing Line N/A 2
Color Matching Machine N/A 7
Filling Line N/A 7
Packaging Line N/A 7
Gửi email cho nhà cung cấp này